07 April 2010

Rakyat Dahaga Maklumat, GST Tidak Wajar


Ceramah Perdana berkenaan "GST Menindas Rakyat" anjuran PAS Shah Alam pada 6 April 2010 mendapat perhatian masyarakat setempat dengan kehadiran memenuhi setiap ruang Dewan MBSA Seksyen 17. Goods and Services Tax (GST) adalah merupakan satu bentuk cukai yang akan diperkenalkan oleh kerajaan mendapat bantahan dari pengamal politik, NGO dan orang ramai kerana ianya akan membebankan rakyat. Pelaksanaan GST juga akan memberikan mesej yang salah kerana ianya bukan cara terbaik untuk menambah pendapatan negara. Rata-rata masyarakat dahagakan maklumat tepat yang dapat menjelaskan kedudukan sebenar isu GST ini.  Pembentangan mengenainya di Parlimen ditangguhkan oleh kerajaan baru-baru ini setelah mendapat liputan bantahan meluas diseluruh negara.

Tiga orang Ahli Parlimen telah dijemput memberi penerangan lebih jelas tentang ketidakwajaran GST ini diperkenalkan. Mereka adalah YB Saifudin Nasution, YB Dato Kamaruddin Jaafar dan YB Khalid Samad. Kesemuanya sependapat bahawa pendapatan negara boleh ditingkatkan dengan mengurus perbelanjaan dengan lebih berhemah, mengawal pembaziran, mengurangkan ketirisan dan menghapuskan amalan rasuah dalam pemberian kontrak dan tender. Oleh itu memperkenalkan GST yang akan membebankan rakyat tidak wajar dilaksanakan dalam keadaan pengurusan perbendaharaan negara tidak dilaksana dengan bijak dan telus.

No comments:

Post a Comment